KHỞI CÔNG ĐẦU TƯ NHÀ MÁY

Với chủ trương đầu tư nhà máy theo hướng dây truyền tự động 100%. PCOS phát triển các máy móc thiết bị hiện đại hóa, tiên tiến nhất. Đảm bảo sản xuất số lượng, sản lượng đủ phục vụ nhu cầu của tất cả các thương hiệu!

Bài viết liên quan

KÝ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỐI TÁC VÙNG NGUYÊN LIỆU
HỢP TÁC ĐẦU TƯ
NHẬN CHỨNG NHẬN

Đánh giá

Hiện chưa có đánh giá nào

Gửi đánh giá